Příběh značky Amylon se začal odvíjet již od 2. pol. 19. století

1891

V tomto roce začala cesta prvních pudingů v Čechách.

Tradice firmy sahá až do konce 19. století. V této době se Christian Pešek pustil do průmyslového zpracovávání brambor. V jeho práci poté pokračoval od roku 1891 švagr František Malinský, který postupně skupoval další škrobárny a z malé továrničky vybudoval silný podnik.

1912

Vznikla firma Amylon

K tomuto roku se datuje založení samotné firmy Amylon, která vznikla fúzí škrobáren v Nížkově a Přibyslavi.

1945

Společnost byla znárodněna tak jako mnoho dalších

a ronovský závod se stal součástí národního podniku Amylon Havlíčkův Brod, později státního podniku Škrobárny.

1982

Přechod z socialistického podniku v úspěšnou akciovou společnost

pohledem Vladimíra Zemana, stávajícího generálního ředitele Amylon a.s.

Sen mého otce, bankovního úředníka, bylo, abych také nastoupil do banky. To jsem nechtěl, a tak jsem 1.7.1982 nastoupil na pozici normovače na generálním ředitelství státního podniku Škrobárny, který od roku 1949 převzal právě společnost Amylon. A tímto okamžikem začala má více než 40letá profesní jízda s touto úžasnou značkou.

Po vojně a několika pracovních letech jsem se rozhodl pro dálkové studium a VŠE v Praze, obor Ekonomika průmyslu. Stranický výbor mě bohužel v této době nutil vstoupit do KSČ, což jsem pochopitelně odmítl a vykoledoval jsem si nedoporučení pokračovat ve studiu s ohledem na nemožnost dalšího profesního postupu. Jelikož ne zcela příjemné tlaky nepolevovaly ani po sametové revoluci, přešel jsem z generálního ředitelství do samostatného škrobárenského závodu v Havlíčkově Brodě, což se ukázalo jako důležitý krok pro další roky.

1989

Se změnou režimu přišla (naštěstí) i změna ekonomického uvažování

Ze stranického, centrálně vedeného, a ne zcela efektivního řízení se rychle přešlo na tržní postupy podpořené inovacemi, kdy např. díky novým normám výroby, které se promítly i do vyšších mezd zaměstnanců, došlo k navýšení výroby o více než 30 % při srovnatelných nákladech. V roce 1991 jsem takřka „přes noc“ nastoupil na pozici ekonomického náměstka, který opustil firmu.

Po vyhlášení kuponové privatizace jsme společně s ředitelem závodu zpracovali privatizační projekt na závod v Havlíčkově Brodu, který nám byl schválen, avšak bohužel bez nejlukrativnějšího provozu na výrobu pudingu v Pohledštích Dvořácích nedaleko Havlíčkova Brodu, který byl však z rozhodnutí ministerstva prodán brazilskému podnikateli.

1994

A tak jsme se 1. ledna 1994 změnili v akciovku

Akciová společnost Amylon a.s.v té době zahrnovala škrobárnu v Havlíčkově Brodě, výrobnu sirupů v Ronově nad Sázavou a výrobce dextrinů v Polné. V tehdejším privatizačním projektu byla nabízena většina akcií okolním zemědělským podnikům, bohužel kvůli nezájmu byl celý objem akcií nakonec upsán kuponovou privatizací. Zhruba po roce jsme se rozhodli hledat finanční investory směrem k výkupu akcií od jednotlivých akcionářů, což se povedlo a od této doby je společnost vlastněna pouze mnou a dvěma investory z vně firmy. Tato změna umožnila podpořit efektivní inovace, obměnit staré stroje a rozjet výrobu glukózových sirupů

2003

Modernizace výroby pšeničného škrobu

Technologická obměna byla v roce 2003 dokončena modernizací výroby pšeničného škrobu. V roce 2003 se můj dlouholetý společník rozhodl odejít do starobního důchodu a prodat svůj podíl, takže jsem se stal ředitelem této srdcovky z Vysočiny a na této židli sedím dodnes.

Po vyhlášení kuponové privatizace jsme společně s ředitelem závodu zpracovali privatizační projekt na závod v Havlíčkově Brodu, který nám byl schválen, avšak bohužel bez nejlukrativnějšího provozu na výrobu pudingu v Pohledštích Dvořácích nedaleko Havlíčkova Brodu, který byl však z rozhodnutí ministerstva prodán brazilskému podnikateli.

2004

Vstupem do EU se otevřelo tržní prostředí firmám z Evropy

Vzápětí od nás společnost Nestlé přestala pro tehdejší Čokoládovny odebírat tekutý sirup díky svým zdrojům ve Francii. Sečteno a podtrženo, ztratili jsme 70 % našeho odbytu. První snahy najít exportní odbytiště převážně v Polsku byly neúspěšné, přestože jsme mluvili anglicky a měli zajímavé ceny, naše neznalost výsledků české fotbalové ligy byla pro místní odběratele tak zásadní, že jsme obchod neuzavřeli. Poučeni jsme se řádně připravili, nastudovali výsledky a soupisky, až jsme uzavřeli obchod s několika novými odběrateli. S těmito odběrateli z Polska, Slovinska i Chorvatska začala naše exportní cesta, kterou rozvíjíme dále.

2011

Druhým náročným mezníkem byl oživovací proces v roce 2011.

V této době prudce stoupala cena hlavní suroviny pšeničné mouky a její navýšení se nepodařilo promítnout do prodejních cen. To vedlo k velké finanční ztrátě 23 mil. Kč, takže jsme rychle nastartovali záchranné procesy, spočívající v manažerské výměně většiny manažerského týmu a náboru odborníků z jiných firem. Zároveň jsme investovali do nového strojního vybavení i přes celosvětovou krizi a zintenzivnili jsme obchod se škrobárenskými surovinami, což v souhrnu podpořilo ekonomické výsledky v dalších letech.

2022

I po 110 letech firma funguje dále ve skvělé kondici

Také poslední dynamická léta potvrdila správnost naší vizi do budoucna. Budeme nadále podporovat české zem ědělství, potravinářství i škrobárenskou výrobu a distribuci. Máme jasně stanovenou strategii, ve které se nám daří nejen splnit požadavky našich zákazníků, ale i překonat jejich očekávání. Budeme pokračovat ve snižování energetických nákladů, podporovat udržitelnost výroby a automatizovat naše procesy. Budeme nadále v naší vývojové kuchyni připravovat chutné pokrmy a pomocníky do domácnosti tak, aby splňovaly nejen vysoké nároky moderní stravy, ale také aby chutnaly a byly zdravé.